Löydätkö hyvän mielen?

07.10.2017

Huomaatko hyvät hetket? Innostutko ja intoiletko? Hakeudu sen lähteelle. Hyvinvointi
syntyy itselle tärkeiden asioiden ja niiden tuottamien kokemusten kautta. Jos tekeminen tuo
iloa, se myös antaa tietoa itsestäsi. Luotatko ja annat tilanteen viedä, kun asiat tuntuvat
sujuvan? Elä arvojesi mukaista elämää, koska merkityksen löytäminen on tärkeää. Itsensä
toteuttaminen kulkee onnellisuuden kanssa käsi kädessä ja kukaan toinen ei voi kertoa, mikä
on hyvää ja tärkeää sinulle. Arvosta myös saavutuksiasi, ja juhli onnistumisiasi. Venytä
hyvää hetkeä ja vaali sitä tietoisesti.


Onnellisuus on yhteydessä luovuuteen, sinnikkyyteen, luottavaisuuteen, auttavaisuuteen ja
sosiaalisuuteen. Kielteiset emootiot rajoittavat ajatuksiasi, saavat sinut lukkiutumaan ja
vetäytymään, joskus pahimmillaan masentumaan. Tutkitusti myönteisten tunteiden
mikrohetket vaikuttavat neurobiokemiaamme, ja lisäävät onnellisuutta. Barbara
Fredricksonin mukaan hyvät ja myönteisyyttä nostavat tunteet ovat ilo, kiitollisuus,
kiinnostuneisuus, tyyneys, toivo, ylpeys, kyky huvittua, innostuneisuus, ihmettely ja ihastelu.
Rakkauden katsotaan sisältävän nämä kaikki tunteet, ja nousevan kaikkein näistä tunteista
tärkeimmäksi. Fredricksonin teorian mukaan positiivisuus laajentaa ja rakentaa. Myönteisyys
yksinkertaisesti tuntuu hyvältä, ja säteilee ympäristöön ja muihin ihmisiin. Se laajentaa
mieltämme ja rakentaa voimavarojamme, lisää kykyämme selviytyä vastoinkäymisistä. Sitä
voi myös kehittää aina eteenpäin. Myönteinen asenne vaikuttaa jopa elinikään, ja positiivisten
ihmisten on todettu elävän 7-10 vuotta pidempään. Toisaalta epäaito positiivisuus on liki yhtä
vaarallista kuin negatiivisuus.


Kuinka hyvin siis tunnet itsesi? Itsensä merkityksellinen toteuttaminen liittyy kiinteästi
itsetuntemukseen. Mistä nautit? Mistä nautit jo lapsena? Päivittäiset myönteiset
tunnekokemukset aikaansaavat hyvää. Ne tuovat kokemuksen pätevyydestä ja
merkityksellisyydestä, luovat optimismia ja kyvyn selviytyä vastoinkäymisistä nopeammin.
Oma elämä ei muutu, jollei itse toimi toisin. Maailma ei myöskään muutu, ellei kukaan aloita.
Isot muutokset lähtevät joukosta pieniä muutoksia. Täydellisyys on usein liian suurta
tavoiteltavaksi, mutta pienetkin askeleet vievät kohti parempaa. Aloita pienimmästä ja
yksinkertaisimmasta askeleesta ja lähde liikkeelle.

 

Riikka

« Takaisin