Outi: Väkivalta parisuhteessa

11.12.2014

Väkivalta ei kuulu parisuhteeseen missään muodossa, ei fyysisenä eikä henkisenä pahoinpitelynä. Jokaiseen parisuhteeseen kuuluu riitoja, mutta olennaista onkin kuinka riitoja ja konfliktitilanteita ratkotaan. Jos parisuhdetta hallitsee pelko toista kohtaan, täytyy hälytyskellojen soida.

Harva se päivä saamme lukea lehtien sivuilta ja lööpeistä toinen toistaan kamalampia tekoja, joita parisuhteen osapuolet ovat tehneet toisilleen. Väkivalta on valitettavan yleistä suomalaisissa parisuhteissa. Tutkimusten mukaan viidesosassa parisuhteita nainen on joutunut väkivallan ja väkivallalla uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään. Eronneilla väkivallan kokemukset ovat vieläkin yleisempiä, sillä jopa puolet eronneista naisista kertoo kokeneensa puolisonsa taholta vähintäänkin uhkailua. (www.vaestoliitto.fi).

Tutkimukset osoittavat, että Skandinavian ulkopuolella parisuhdeväkivalta on jopa vielä yleisempää, mutta ei meillä ole silti syytä ylpeillä tilastoillamme – mukamas ovenkulmaan silmäkulmansa kolhineita vaimoja on Suomessakin paljon. 

Kuvio toistuu siten, että pariskunta riitelee ja riidan päätteeksi toinen osapuoli lyö. Tämän jälkeen tehdään sovinto ja väkivaltaan syyllistynyt pyytää anteeksi. Hämmentävän usein yhdessä sovitaan, että asiasta ei puhuta ulkopuolisille ja väkivaltaan syyllistynyt vannoo että vastaavaa ei enää ikinä tapahdu. Kunnes sama tapahtuu uudelleen.

Fyysinen, henkinen ja seksuaalinen väkivalta eivät saa koskaan kuulua parisuhteeseen. Väkivalta on kiellettyä Suomen laissa, ja väkivallan teot eivät koskaan ole uhrin syytä - väkivallan tekijä on aina vastuussa omasta käytöksestään ja toiminnastaan. Väkivallan tekijöille on tyypillistä syyllistää uhria ja uhkailemalla estää uhria kertomasta asiasta kodin ulkopuolella.

Kaikki väkivallan muodot jättävät uhriin jälkensä. Monet uhrit kuvaavatkin henkisten seuraamusten olevan vielä pahempia kuin fyysiset vammat. Jokaisella väkivallan uhrilla on oikeus päästä ulos tilanteesta ja saada apua.

Teksti: Outi Hildén

« Takaisin