Outi: Lyhytterapian lyhyt oppimäärä

01.01.2015

”Ihminen tietää ongelmansa ratkaisun – hän vain ei tiedä, että hän tietää.”

Tämä suora lainaus lyhytterapian pioneerilta, Milton H. Ericksonilta, kiteyttää ytimekkäästi sen, millaisesta lähtökohdasta lyhytterapiassa lähdetään asiakkaan tilannetta purkamaan. Lause pitää sisällään pienen lupauksen: ratkaisu löytyy, kun asiakas pääsee sitä ammattilaisen kanssa yhdessä etsimään.

Lyhytterapia on ennen kaikkea ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista. Asiakkaan ja terapeutin välisissä keskusteluissa keskitytään ratkomaan ongelmia ja etsimään konkreettisia ratkaisuja niihin teemoihin, jotka asiakkaan mieltä painavat.

Usein ajatellaan, että terapian tarkoitus on selvittää menneisyyden tapahtumia ja niiden vaikutusta tämänhetkiseen elämään. Olennaista lyhytterapialle ja ratkaisukeskeiselle työskentelytavalle on kuitenkin se, että keskustelun painopiste on yleensä tulevaisuudessa ja ratkaisuissa, eikä niinkään syissä joista ongelmien ajatellaan johtuvan.

Lyhytterapiaprosessi on usein kestoltaan noin 15 tapaamiskertaa säännöllisin väliajoin. Heti prosessin alkuvaiheessa asiakas ja terapeutti luovat mielikuvan yhdestä tai useammasta ihanteellisesta tulevaisuudesta, joita kohden asiakas lähtee terapeutin avustuksella kulkemaan. Lyhytterapiassa terapeutin tärkeänä tehtävänä on auttaa asiakasta luopumaan ei-toimivista ratkaisukeinoista, ja löytää tilalle uusia ja luovia vaihtoehtoja.

Suomalaisten lyhytterapian pioneerien, psykiatrian erikoislääkäri Ben Furmanin sekä sosiaalipsykologi Tapani Aholan mukaan ratkaisukeskeisen terapian tehokkuutta on tutkittu Suomessa toteutetussa laajassa Kelan kustantamassa psykoterapiatutkimusprojektissa. Lyhytterapian on todettu olevan yhtä tehokasta – joissakin tapauksissa jopa tehokkaampaa – kuin muut Suomessa käytetyt terapiamuodot.

Lyhytterapeutit ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka suorittavat vähintään kolmen vuoden jatkokoulutusohjelman. Lyhytterapia-asiakkaat ovat sekä yksilöitä, pariskuntia että perheitä, jotka kokevat tarvitsevansa tukea erilaisiin kriisitilanteisiin ja henkiseen pahoinvointiin.

Teksti: Outi Hildén

Lähteet:

Lyhytterapian lähteillä: Milton H. Ericksonin terapeuttiset menetelmät. 1997.

Ongelmista ratkaisuihin: Tapani Ahola ja Ben Furman. 2012.

« Takaisin